Vissza

MatrikonOPC – Open Platform Communications

Az OPC (korábban: OLE for Process Control, amit az OPC Foundation gazdaszervezet 2011-ben "Open Platform Communications"-ra nevezett át) az elosztott ipari rendszerek belső együttműködésének és integrációjának szabványos megoldása. Az OPC az ipari szoftverek olyan alkalmazási területein használható fel, mint a programozott logikai vezérlők és a folyamatirányító rendszerek felügyeleti és ellenőrző szintjeinek összekapcsolása (PLC-SCADA kapcsolatok), valamint a vállalatirányítás műszaki, vagy készlet- és erőforrás-gazdálkodási (ERP) rendszereinek adatkapcsolata az előbbi, a termelési folyamatot irányító rendszerekkel.
E rendszerek működésük során információt cserélnek, valamint végrehajtási és irányítási feladatokat látnak el ipari folyamatokban. Ennek az információcserének és együttműködésnek a megkönnyítése érdekében az OPC egy nyílt, szabványos infrastruktúra modellt határoz meg, amely többek között a következőket definiálja:

  • Az információs modellt a rendszerek, azok viselkedése leírásához
  • Az üzenet modellt az alkalmazások közötti együttműködéshez
  • A kommunikációs modellt a végpontok közötti adatátvitelhez 

Tehát az OPC egy olyan kommunikációs megoldás, amelyen keresztül többféle rendszer és eszköz hatékonyan tud adatot cserélni oly módon, hogy különböző típusú szerverek és kliensek között szabványos üzeneteket küld, akár több irányba is. Az OPC kommunikáció legfejlettebb változata az OPC Unified Architecture (OPC UA), amit a kibővült funkcionalitás, a platform függetlenség (a korábbi OPC verziók Microsoft kizárólag alapúak voltak) és a megnövelt biztonság jellemez.


A korábbi egyedi interfészek helyre az OPC/OPC UA lép, ezzel költséget csökkentve és a bevezetési időt rövidítve egy bővíthető és rugalmas megoldást biztosít a rendszerek integrációja során.

A kanadai MatrikonOPC cég termékei OPC és OPC UA szabványon alapuló adatkapcsolat megteremtését teszik lehetővé a legfőbb automatizálási megoldásokat szállító cégek rendszerei között, a terepi eszközöktől, a vezénylőkön át egészen vállalati szintig. Az üzleti és technikai igények legpontosabb megcélzása érdekében a MatrikonOPC a partnereivel szoros kapcsolat kiépítésére törekszik. Az európai, közel-keleti, észak-amerikai és ázsiai irodáival helyi jelenlétet biztosít globális szinten.

Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a legteljesebb mértékben ki tudják használni az automatizálással kapcsolatos OPC megoldásaikat, a MatrikonOPC szorosan együttműködik a rendszer-integrátorokkal.

2015. évtől az univerzális adatkapcsolati megoldásokat szállító MatrikonOPC magyarországi disztribútora az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Kft.

Munkatársaink a következő email-címen várják érdeklődésüket.
English Site